Kullanım Şartları
Tip Sözlük’te bulunduğunuz sürece aşağıda yer alan kullanım şartları hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve burada yer alan kurallara uymayı taahhüt ettiğiniz varsayılacaktır. Bu nedenle, aşağıda yer alan kuralları dikkatle incelemenizi öneririz.
Tip Sözlük, Bilimsel Bilişim İletişim Hizmetleri Limited Şirketi’ne ait olup, sözlükte yer alan içeriğin kanunlara uygun olması yönünde özen gösterilmekte, bu yüzden yapılan her başvuruyu değerlendirilmektedir.
Başlıklarda yer alan içeriklerin yazarı ve tarihi ilgili kayıtta belirtilmiştedir. Kayıtların kenarında yer alan “şikayet et” butonu kullanılarak, şikayet edilebilmektedir. Bunun haricinde, sitede yer alan iletişim bilgilerinden yararlanılarak şikâyetler Bilimsel Bilişime ulaştırılabilir.
Usulüne uygun olarak yapılmış haklı şikâyetler sonucunda, içerik iki gün içerisinde Tip Sözlük’ten kaldırılır. Ancak içeriği oluşturan kişiye ilişkin işlemler şikâyetçi tarafından talep edilirse devam ettirilebilir.
Tip Sözlük’te yer alan içeriğin doğru ve/veya güncel olduğu hiçbir şekilde iddia veya garanti edilmemektedir. Aksine, yazarlar tamamen gerçekdışı yazılar dahi yazabilirler. Yazılan gerçekdışı yazılar hukuka aykırı bir sonuç doğurmadıkça ve yukarıda belirtildiği üzere, konuya ilişkin olarak tarafımıza yazılı olarak başvurulmadıkça Tip Sözlük’te yer alan içeriğe müdahale edilmez, Bu sebeple Tip Sözlük’te yer alan herhangi bir bilgi, öneri, tecrübe paylaşımı ve benzeri içeriğin referans alınması nedeniyle oluşabilecek (dolaylı veya doğrudan) maddi ve/veya manevi kaybınızdan sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz.
Tip Sözlük’te yer alan bağlantı, yönlendirmelere (link) ilişkin hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Tip Sözlük bu bağlantı ve yönlendirmelerin içeriğini kontrol etmediği gibi, içeriğin doğruluğu, yönlendirilen sitede virüs ve benzeri zararlı bir unsur olmadığı veya yönlendirilen sitenin hukuka uygun olduğu gibi ve benzeri hiçbir bir garanti vermemektedir.
Tip Sözlük bir derleme eser olup, derleme esere ve site kodlarına ilişkin tüm haklar (kopyalama, çoğaltma, işleme, yayma) Bilimsel Bilişim’e aittir.
Tip Sözlük içeriğini creative commons kuralları dahilinde; alıntılanan içeriğin özgünlüğünü korumak, ilgili yazara ve Tip Sözlük’e aktif link vererek atıfta bulunmak ve ticari amaç gütmeden kullanmak kaydıyla faydalanmanız mümkündür.
Tüm bu kurallara uyulsa dahi alıntılama eserin tümünü kapsamayacak veya sitemize ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak düzeyde olmalıdır. Aksi yönde açık yazılı izin olmadığı müddetçe site içeriğini ticari amaçla ve/veya reklam geliri elde etmek şartıyla kullanılması yasaktır. bu halde, Bilimsel Bilişim, Tip Sözlük’ten alıntı yapmaktan tamamen men etme ve/veya sair yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.
Bilimsel Bilişim’in dilediği kişi veya kurumu yukarıdaki kurallara uyarak dahi alıntı yapmasını engelleme hakkı saklıdır.
Sitede sunulan hizmetlerin ve içeriğin Bilimsel Bilişim’den yazılı izin alınmadığı müddetçe ticari amaçla kullanılması yasaktır.
Sitemize çeşitli yazılımlar veya aletler kullanarak; izinsiz giriş yapma, veri değiştirme veya başka işlemlerle sitenin işleyişine müdahale etme veya engelleme, sitenin işleyişini kasıtlı olarak yavaşlatma, virüs vs. zararlı içerik yüklemek suretiyle Tip Sözlük’e zarar verme girişiminde bulunduğunuz takdirde Bilimsel Bilişim’in yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
IP adresiniz, Bilimsel Bilişim tarafından ancak yasal zorunluluklar söz konusu olduğunda ve yetkili makamların usulüne uygun olarak talep etmeleri halinde paylaşılmak üzere kaydedilmektedir.
Sözlükte 3. şahıslara ulaşılmasını sağlayacak, ön ayak olacak, kolaylaştıracak resim, isim, email adresi, facebook adresi, cep telefonu numarası, ikametgah adresi gibi bilgilerin paylaşılması yasaktır.
Tip Sözlük tarafından alınan kişisel bilgiler, uygulamaya kullanıcı olarak tanımlamak için alınmakta olup, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde ve belirtilen istisnalar dışında, herhangi başka bir uygulama ya da işlem için kullanılmayacak ve herhangi bir 3. şahıs ya da kurum ile paylaşılmayacaktır.
Tip Sözlük’ün sunduğu hizmetlerden yararlananlar, yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Kullanıcıların, Tip Sözlük dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
Her Kullanıcı, Bilimsel Bilişim ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Tip Sözlük üzerinde paylaştığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Tip Sözlük tarafından her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Bilimsel Bilişim’in hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Tip Sözlük dahilinde bulunan içeriği ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başkayollarla Tip Sözlük ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tip Sözlükte sağlanan hizmetlerden, yayınlanan içeriklerden dolayı Bilimsel Bilişim’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Tip Sözlük, içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
Kullanıcılar, Tip Sözlük’ü kullanarak, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmazlar. Kullanıcılar’ın Tip Sözlük Kullanım Koşulları hükümlerine, tıbbi etik kurallara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Bilimsel Bilişim’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
Kullanıcılar, Tip Sözlük dahilinde kendileri tarafından yazılan yorumların, bilgilerin ve içerik’lerin hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Bilimsel Bilişim, kullanıcılar tarafından iletilen veya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
Kullanıcılar, Tip Sözlük dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca telif haklarını ihlal edecek ya da haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Bilimsel Bilişim’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve saldırı niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.
Bilimsel Bilişim, Tip Sözlük’te yer alan içeriği her zaman değiştirebilme veya silme hakkını saklı tutmaktadır. Tip Sözlük, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.
Bilimsel Bilişim kullanıcı tarafından kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Bilimsel Bilişim, aynı zamanda, kullanıcının veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında, istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
Kullanıcılar, Tip Sözlük hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
Bilimsel Bilişim’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Bilimsel Bilişim’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilimsel Bilişim açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilimsel Bilişim’in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
Bilimsel Bilişim kullanım koşullarını önceden bildirmeksizin değiştirebilir. bu nedenle kullanım koşullarını belirli aralıklarla incelemeniz öneririz. Sitemizin virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için özen sarf edilmekle birlikte, gelişen teknoloji, teknik sorun ve diğer nedenlerle bilgisayarınıza virüs ve/veya truva atı geçmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle zarara uğramanız halinde, uğrayacağınız hiçbir zarardan sorumlu olmayacağımızı belirtiriz. Bu nedenlerle sitemizden talepte bulunmayacağınızı peşinen kabul etmiş sayılmaktasınız.

Anasayfa   •   Kullanım Şartları   •   Gizlilik   •   İletişim
Tıp Sözlük
Bu üyelik aktif değil. Tekrar aktivasyon e-postası gönderilmesini istiyormusunuz?